Expedition till Adventfjorden 1896

Expedition till Adventfjorden 1896
 

Geografi etablerades som eget ämne vid Stockholms universitet redan 1912, men det dröjde till 1929 innan professor Hans W:son Ahlmann tillträdde. Han var särskilt intresserad av polarforskning och ledde ett flertal expeditioner till Arktis. Hans kom även att starta institutionens forskningsstation inom ämnet glaciologi i Tarfala, invid Kebnekaise.

Ämnet Geografi delades 1955 upp i ämnena Naturgeografi och Kulturgeografi
Sedan lång tid har ämnet Kvartärgeologi räknats in under ämnet Geologi som länge studerats vid Stockholms universitet. År 2001 slogs institutionerna för Kvartärgeologi och Naturgeografi ihop till Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

Sedan mer än 30 år har ett nytt hus för de geografiska och geologiska institutionerna vid Stockholms universitet planerats. Den 19 september 1997 invigdes Geovetenskapens hus.

Institutionens utveckling