Johan Kuylenstierna. Foto: Jonas Ekströmer/TT.
Johan Kuylenstierna. Foto: Jonas Ekströmer/TT.


Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och rektorsråd för hållbarhet vid Stockholms universitet samt vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Utdrag ur hemsidan för Kungl. Patriotiska Sällskapet:

Det är på sikt avgörande att klimatfrågorna fortsätter att prioriteras och inte hamnar ur fokus. Personer som lyckas engagera sin omvärld kring dessa frågor är därför mycket betydelsefulla. Johan Kuylenstierna har genom hela sitt yrkesliv verkat för att skapa framtidstro, möjligheter och lust till lärande.

Motivering

"Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelar klimatexperten Johan Kuylenstierna Fostrargärningsmedaljen 2020. Att klimatfrågorna är komplexa är alla överens om. Att tillsammans skapa ett hållbart samhälle är en stor uppgift. Här finns många pedagogiska och kommunikativa utmaningar. Johan Kuylenstierna är en aktör som kreativt och med stor entusiasm bidragit till detta arbete. Han har arbetat och arbetar inom en rad olika fält för att lyfta miljöfrågorna: forskning, undervisning, företagande, internationella organisationer, policyarbete och kommunikation." 

Läs mer om utmärkelsen och Johans arbete.

Se även filmen:

Klimatexperten Johan Kuylenstierna tilldelas Fostrargärningsmedaljen 2020