Hitta i huset
Geovetenskapens hus består av sex delar. I de tre avlånga huskropparna (R, T och X) har institutionerna sina tjänsterum och forskningslaboratorier. I de två solfjäderformade husen U och Y är merparten av undervisningssalarna placerade. I U- och Y-huset finns fem hörsalar: Nordenskiöld-, Högbom- och Ahlmannsalen på plan 3 i U-huset samt Willam-Olsson- och DeGeersalen som är belägna på plan 1 respektive 2 i Y-huset. Förbindelsegången mellan de avlånga huskropparna har benämningen S och där finns bl.a. vaktmästeriet (S204).

Rumsnumreringen i huset är uppbyggd på följande sätt: T236 = Hus T plan 2 rum 36. Undervisningssalarnas rumskod består av en bokstav och två siffror t.ex. sal U29 = Hus U plan 2 sal 9.

Karta över Geovetenskapens hus (370 Kb)

Bilder på lokalerna

Bokning
De flesta salar i Geovetenskapens hus kan bara bokas för de institutioner som har sina övriga lokaler i byggnaden. Undantaget är Nordenskiöldsalen som Fastighetsavdelningen ansvarar för. Bokning av Nordenskiöldsalen sker via TimeEdit som för andra centralt adminsitrerade salar. Alla frågor som rör Nordenskiöldsalen hänvisas till Serviceportalen eller Servicecenter.

Öppettider, upplåsning och låsning
Entrén vid Svante Arrhenius väg 12 är öppen måndag-torsdag klockan 07.45 till 19.00 och på fredagar till klockan 17.00. Huset är inte öppet under veckoslut och större helger.

Lokalerna är utrustade med kortläsare. Anställda vid Stockholms universitet kommer in med sina passerkort (och fyrsiffriga kod).

Salar och utrustning
DeGeersalen har 108 platser och är utrustad med datorprojektor med fjärrkontroll (ingång för VGA- och HDMI-kabel), två OH-projektorer, nätverksuttag för Internetuppkoppling, whiteboardtavlor samt två trådlösa mikrofoner.

Nordenskiöldsalen har 98 platser och har samma utrustning som DeGeersalen.

William-Olssonsalen har 76 platser och är utrustad med datorprojektor med fjärrkontroll (ingång för VGA- och HDMI-kabel), två OH-projektorer, nätverksuttag för Internetuppkoppling, whiteboardtavlor samt två trådlösa mikrofoner.

Ahlmann- och Högbomsalen har 61 platser och har samma utrustning som Willam-Olssonsalen.

Undervisningssalarna med plant golv har mellan 10 och 50 platser och är utrustade med datorprojektor med fjärrkontroll (ingång för VGA- och HDMI-kabel), OH-projektor och whiteboardtavlor.

I hela huset finns det möjlighet att ansluta till trådlöst nätverk, antingen universitetets gemensamma nätverk eller till Eduroam.

Viktigt! På grund av brandskyddskrav får inte fler personer än angivet antal vistas i salarna varför man aldrig får ställa in extra stolar.


Kom ihåg att:
- Avboka i god tid om du inte tänker utnyttja salen.
- Kontakta vaktmästeriet i god tid för visning av lokalen, och för diskussion om speciella önskemål vad gäller utrustning och möblering.
- Inpassering sker med nyckelkort (fungerar för alla anställda vid SU).
- Ta med egen dator om ni ska använda datorprojektor.
- Förtäring får inte förekomma i U- och Y-husen, annat än i avsedda utrymmen på plan 1 i båda husen (studenternas uppehållsutrymmen). Finns speciella behov av att erbjuda förtäring i andra utrymmen måste tillstånd för detta erhållas från intendenten eller lokalbokningen.
- Kvarglömda föremål sparas en kortare tid i vaktmästeriet. Därefter hänvisas till hittegodsmottagningen i Södra huset.

Viktiga telefonnummer
Ansvarig för lokalbokning: Erik Hansson, 08-16 48 00, lokaler@natgeo.su.se, rum T333
Vaktmästare (information om utrustning): Johan Skantz 08-674 77 79, Krister Junghahn 08-674 78 42
(Frågor som rör Nordenskiöldsalen hänvisas till Serviceportalen eller Servicecenter)
Lån av nyckel: Lena Åkerblom, 08-16 47 81, rum S308
Akademiska hus (hyresvärd): 08-15 68 32
Larmcentralen: 08-16 42 00