Övergripande frågor

Ekonomiärenden E-post: ekonomi@natgeo.su.se
Personalärenden E-post: susanna.blandman@natgeo.su.se
Utbildningsfrågor

Studerandeexpeditioner, Studievägledning eller Studierektorer

Prefekt

Georgia Destouni

E-post prefektärenden: prefekt@natgeo.su.se
E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 85
Rum: T305

Stf. prefekt

Qiong Zhang

E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Rum: X423

Tf. administrativ chef

Madeleine Karpegård

E-post: madeleine.karpegard@su.se
Telefon: 08-16 48 09
Rum: T228

Chefstudierektor på grundnivå och avancerad nivå

Jerker Jarsjö

E-post: jerker.jarsjo@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 58
Rum: T313

Vice chefsstudierektor på grundnivå och avancerad nivå

Björn Gunnarson

E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 72
Rum: T222

Prefektkoordinator

Carmen Prieto Hierro

E-post: carmen.prieto@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 60
Rum: T314

Presskontakt

Qiong Zhang
E-post: 
qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Mobil: 0739-75 70 66
Rum: X423