Den vetenskapliga artikeln med titeln: "10 New Insights in Climate Science 2020 - a Horizon Scan" är publicerad i tidskriften Global Sustainability
sammanfattar några av det senaste årets viktigaste resultat inom forskning om klimatförändringar.

Provtagning vid termokarstsjöar i Ryssland som bildas när permafrosten tinar. Foto: Gustaf Hugelius.
Provtagning i Ryssland vid termokarstsjöar. Sjöarna bildas när permafrosten tinar. Foto: Gustaf Hugelius.


Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet, är huvudförfattare till insikt nummer 2: Växthusgasutsläppen från permafrost kommer att bli större på grund av plötsliga upptiningsprocesser.

- De här nya resultaten lyfter fram flera olika processer som orsakar ännu högre utsläpp från tinande permafrost. Tyvärr tas inte utsläpp av permafrost med i internationella förhandlingar om utsläppsminskningar. I grund och botten måste vi räkna med tinande permafrost som ytterligare en faktor som kommer att öka snabbt om inte åtgärder vidtas för att minska de globala utsläppen, säger Gustaf.

Mer information

Länk till vetenskapliga artikeln

Länk till policyrapporten

Länk till en intervju i DN med Gustaf