Eva Gylfe (tidigare kommunikatör på Bolincentret) har producerat ett antal forskarblad om klimat och natur i ett projekt finansierat av Hasselbladsstiftelsens stipendium 2019. 

Strandäng. Foto: Sara Cousins.
Strandäng. Foto: Sara Cousins.


Läs bland annat om Sara Cousins forskning: "Nya hem för sällsynta växter hotas av stigande havsnivåer". Du kan också läsa om förvirrade fjärilar, nya upptäckter om golfströmmen, smältande havsis, koldioxidutsläpp och global politik, artrika skogar, konflikt med vilda djur och riktigt gott kaffe mm.

Länk till forskningsbladen

Länk till quiz