Vattenglas

Tillgång till rent vatten kan bara lösas genom dialog och samarbete mellan aktörer från alla delar av samhället. Det krävs också goda exempel på lösningar. Därför samlar IVA nu aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik kring projektet.

Gia Destouni, Institutionen för naturgeografi är med i den övergripande styrgruppen och ordförande för temagrupp om Klimatförändringar. Från naturgeografi medverkar också Zahra Kalantari i temagruppen för Det urbana.

 

Projektet lanseras av IVA med seminarium, dialog och mingel torsdag den 30 januari.

Läs mer om lanseringen och projektet här.