Kartorna visar hur mark i olika delar av Uppland successivt blivit tillgängligt från stenåldern fram till modern tid. Kartorna och är framtagna av Göran Alm och Jan Risberg

Klicka på länken nedan:

https://urian.se/index.php/animated-geography

http://ww2.ink.su.se/index.php/animated-geography