Studera utomlands

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara en möjlighet att lära sig nya saker, skapa internationell erfarenhet och nya språkkunskaper. Att resa ut i världen öppnar också dörrar till andra kulturer och nya kontakter. Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap, minnen och vänner för livet. Att läsa utomlands är meriterande och ser bra ut i ditt CV.

Erasmus+

Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning vid något våra partneruniversitet i Europa.

Erasmuspraktik

Genom Erasmus+ har du möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling utomlands.

Minor Field Studies MFS

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Internationell koordinator

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98
Rum: S304