Institutionen för naturgeografi använder lärplattformen Moodle för en del distansundervisning.

Aktuella distanskurser som använder lärplattformen Moodle hittar du på denna sida: http://moodle.natgeo.su.se

Kursnyckel (Enrollment Key) ges av kursansvarig lärare i samband med registrering på kursen.