Första året inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning ger vi tre obligatoriska kurser: Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp. 

Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp är en campus/fältbaserad kurs och består av en exkursion och ges i slutet av sommarterminen.

Från och med år två kan du välja från ett utbud av kurser som erbjuds av de två institutionerna. Vi ger kurserna Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp, Geomorfologiska processer, 7,5 hp, Kartografi och kartdesign, 15 hp och Klimatvariationer, 7,5 hp.

Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp är en obligatorisk och förberedande kurs innan examensarbetet och ges varje termin. Programmet avslutas sedan med ett examensarbete 15/30 hp vid en av de två institutionerna.

År 1 Obligatoriska kurser

Höst-, vår- och
sommerterminer

GE2020 Tellus I - Naturgeogafi, 15 hp
Höst- och
vårtermin
GE4023 Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp
Sommartermin GE4024 Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp (Fältkurs)
Höst- och
vårtermin
Tellus I, II, III - Geologi vid IGV
År 2-3 Valbara kurser
Vårtermin GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp
Höst- och vårtermin GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp
Hösttermin GE4031 Geomorfologiska processer, 7,5 hp
Hösttermin GE4032 Klimatvariationer, 7,5 hp
  Obligatorisk kurs och valbara kurser vid IGV
År 3 Obligatoriska kurser
Höst- och
vårtermin
GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp
Höst- och
vårtermin

Naturgeografi, examensarbete, 15 hp
Naturgeografi, examensarbete, 30 hp

  Examensarbete i geovetenskap vid IGV

 

Information om när kursen ges står på respektive kurs hemsida. Vissa kurser kan ha särskild behörighet, se respektive kurs.

Anmälan

Anmälan till kurs

Information om anmälan finns under respektive kurs hemsida.

Anmälan till kandidatprogrammet

Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp