Forskarutbildningen i naturgeografi har en bred inriktning inom våra olika forskningsenheter. Utbildningen till doktorsexamen omfattar normalt fyra års heltidsstudier bestående av en kursdel omfattande 60 hp (1 år) och en avhandlingsdel omfattande 180 hp (3 år). Utlysning av doktorandanställningar sker på universitets webbplats vid fyra tillfällen per år:           

  • 31 januari (sista ansökningsdag 28 februari), institutionens egen
  • 2 april (sista ansökningsdag 23 april), gemensam inom Stockholms universitet
  • 7 september (sista ansökningsdag 6 oktober), institutionens egen
  • 15 oktober (sista ansökningsdag 5 november), gemensam inom Stockholms universitet

Studierektor för forskarutbildningen är Helle Skånes. Ämnesansvarig för utbildningen på forskarnivå i naturgeografi är professor Stefan Wastegård. Kontakta gärna dem om du har några frågor om vår forskarutbildning.

Våra tidigare doktorander arbetar idag med forskning, undervisning, utveckling och annan verksamhet.