Du får möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper, och du får kännedom om hur arbete med ämnets anknytning organiseras och bedrivs på ett företag, en organisation eller en myndighet. Undervisningen består av en obligatorisk introduktion förlagd till universitetet, praktik på en arbetsplats med anknytning till ämnet och obligatorisk skriftlig och muntlig avrapportering av praktiken. På arbetsplatsen ska du delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. Praktikarbetsplatsen och handledaren måste godkännas av institutionen. Verksamheten skall beskrivas i en arbetsplan som också måste godkännas av en examinator, utsedd av institutionen, innan praktiken påbörjas.

På avancerad nivå kan endast 15 hp praktikkurser får medräknas i examen.

Information och deltajerade instruktioner gällande praktikkurser

Starta praktikkurs – steg för steg

  1. Sök själv efter lämplig praktikplats och handledare på praktikplatsen.
  2. Kontakta programansvarig/kursansvarig som utser examinerande lärare.
  3. Skriv en arbetsplan på 1-2 sidor. Inled med uppgifter om dig själv (namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer, tidigare studieinriktning och nuvarande position i utbildningen). Skriv därefter lite kort om arbetsplatsen och dess verksamhet, handledarens befattning, arbetsuppgifter under praktikperioden. Den examinerande läraren (oftast är det programansvarig/kursansvarig själv) ska ha förslaget till praktiken senast två veckor innan praktiken påbörjas.
  4. När arbetsplanen är godkänd av examinerande lärare och då den har varit i kontakt med handledare på praktikplatsen blir du antagen till kursen. Detta ska ske senast en vecka innan du påbörjar praktiken för att du ska kunna bli registrerad på praktikkursen.
  5. Du blir registrerad på praktikkursen genom att den examinerande läraren skickar e-post till expeditionen med information om vilken praktikkurs det gäller, ditt namn och personnummer samt mellan vilka datum praktiken ska utföras.
  6. Innan du påbörjar praktiken ska du träffa den examinerande läraren för att få en introduktion till praktiken och information om hur examinationen går till. Utförlig information om genomförande och redovisning finns att läsa i instruktionerna för praktik.
  7. Läs igenom instruktionerna för praktik på hemsidan (pdf) för mer detaljerad information. Tom (26 Kb)

Praktik i geografi, 15 hp

  • GE8005 Praktik i geografi, 15 hp

Behörighet

Kunskaper motsvarande 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet geografi. Engelska B eller motsvarande. (Tänk på att även kulturgeografiska och naturgeografiska kurser ryms inom huvudområdet geografi).

Kursansvarig

Annika Dahlberg, e-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Praktik i kvartärgeologi, 15 hp

  • GE7020 Praktik i kvartärgeologi, 15 hp

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen med huvudområdet geovetenskap samt minst 30 hp på avancerad nivå. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvarig

Steffen Holzkämper, e-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Praktik i naturgeografi, 15 hp

  • GE7021 Praktik i naturgeografi, 15 hp

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen med huvudområdet geovetenskap samt minst 30 hp på avancerad nivå. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvarig

Steffen Holzkämper, e-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Praktik i miljövård, 15 hp

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen samt minst 15 hp inom masterprogrammen Miljövård och fysisk planering. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvarig

Salim Belyazid, e-post: salim.belyazid@natgeo.su.se