Examensarbete på avancerad nivå

Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten. För tillträde till kurserna krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen samt minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde.

Innan du börjar

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. Vänd dig till programansvarig för programmet för diskussion av ämnesval och lämplig handledare. Det är också från programansvarig du får information om vem som blir din examinator och bedömare. (Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen.)

Registrering

Kontakta koordinator för examensarbeten, i god tid innan du ska påbörja ditt examensarbete, om registrering. Ska du ut i fält måste du vara registrerad för att försäkring ska gälla och du behöver därför anmäla registrering och tidsplan i god tid innan sommarterminen börjar. (Det är handledaren som ansvarar för att du är försäkrad under fältarbetet men du som student bedöver stämma av med handledaren att detta är ordnat.) 

Kontrakt och tidsplan

1. Tillsammans med din handledaren ska en projektplan upprättas:  Projektplan för examensarbete (106 Kb) .

Om du använder Mac använd då inte din inbyggda pdf-läsare, utan öppna projektplanen i Adobe Acrobat Reader. Spara ditt ifyllda fil genom att välja Arkiv/Spara som.

2. Projektplanen ska sedan skickas via e-post till exjobb@natgeo.su.se

Betygskriterier

3. Samtliga examensarbeten på avancerad nivå bedöms efter dessa betygskriterier:  Betygskriterier Examensarbete avancerad nivå (32 Kb)

Arbetet skall sedan slutföras inom det antal veckor som arbetets omfattning utgör, dvs ca 18-20 veckor för ett 30 hp-arbete, 27-30 veckor för ett 45 hp-arbete, respektive 36-40 veckor för ett 60 hp-arbete.

När du börjar bli klar

Presentation

4. När du är färdig med examensarbetet ska det presenteras vid ett seminarium. Notera följande:

 • Bokning av presentation görs i samråd med både din handledare och examinator. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator.
 • Din examinator kan behöva ditt examensarbete upp till 2 veckor innan presentationen. Kontakta därför även din examinator redan i början av uppsatsarbetet för att tillsammans med handledare komma överens om ett preliminärt datum för inlämning och presentation. (Ändras detta ansvarar du som student för att informera handledare och examinator om förändringen.)
 • Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) bokas normalt inga presentationstillfällen.

5. Presentationslokal bokas av studenten i god tid genom kontakt med lokaler@natgeo.su.se. Ange följande vid bokning:

 • Namn
 • Kurs
 • Titel på uppsatsen
 • Datum och tidför presentation
 • Namn på handledare

6. Riktlinjer för presentation

Presentationen bör ta max 45 minuter och fördelas förslagsvis enligt följande:

 • 20-25 min presentation
 • 10 min frågor från examinator
 • 10-15 min frågor från åhörare

Inlämning av slutversion, arkivering och publicering i DiVA

7. Efter presentationen gör du de sista ändringarna efter påpekande från examinator och skickar iväg för arkivering till koordinator för examensarbeten, exjobb@natgeo.su.se (inom en månad från presentation). Uppsatsen bör skickas om en pdf-fil och vara formatterad enligt den uppsatsmall som SU-biblioteket tillhandahåller  SU-uppsatsmall (110 Kb) . Koordinator för examensarbeten kommer då att anpassa filen för arkivering, ex. genom att ge uppsatsen ett serienummer. Studenten får sedan tillbaka en pdf-fil som kan användas för tryck/utskrift av papperskopia, digital distribution eller för att ladda upp uppsatsen i DiVA.

Under perioder med hög arbetsbelastning kan svarstiden för arkivversioner av uppsatser uppgå till 1-2 månader.

8. Studenter har möjlighet att publicera sitt examensarbete i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Som student lägger du själv upp din arkivversion som du får av examensarbetskoordinatorn i DiVA.

9. Har du sedan samtliga kurser avslutade söker du examen via  Ladok för studenter

Kontaktpersoner

Koordinator för examensarbeten

Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se
Rum: T210

Vice chefstudierektor

Björn Gunnarson
E-post: studierektor@natgeo.su.sebjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Rum: T220