Examensarbete på kandidatnivå

Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten.

Innan du börjar

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. För kandidatprogram i biogeovetenskap, i geografi eller i geovetenskap diskuteras ämnesval och handledare med programansvarig eller kursansvarig vid ett introduktionstillfälle. För kandidatprogram i geovetenskap på distans tas detta upp under den föreberedande kursen GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp

Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen.

Registrering

För examensarbeteskurser med ansökan via antagning.se görs registrering i samband med kursstart. Är du antagen med VI (villkor) har du fram till kursstart att uppfylla förkunskapskravet.

För GE6019-GE6020 Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp och examensarbete inom Kandidatprogram i geovetenskap på distans kontakta Koordinator för examensarbeten

Projektplan och Vetenskaplighet, 1,5 hp

Tillsammans med din handledare ska en projektplan upprättas:  Projektplan för examensarbeten (106 Kb)

OBS! Om du använder Mac använd då inte din inbyggda pdf-läsare, utan öppna projektplanen i Adobe Reader. Spara din ifyllda fil med tidsplan genom att välja Arkiv/Spara som.

2. Projektplanen ska sedan skickas via e-post till exjobb@natgeo.su.se

3. Inom ramen för examensarbeten i biogeovetenskap och naturgeografi måste du också ha fullgjort ett obligatoriskt moment Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursmomentet kan med fördel påbörjas terminen innan du påbörjar ditt examensarbete. Information och om anmälan till Vetenskaplighet görs på denna sida Vetenskaplighet 1,5 hp.

Betygskriterier

4. Samtliga examensarbeten på grundnivå bedöms efter dessa betygskriterier:
Betygskriterier, examensarbete grundnivå (32 Kb)

Arbetet skall sedan slutföras inom det antal veckor som arbetets omfattning utgör, dvs ca 9 veckor för ett 15 hp-arbete, respektive 18 veckor för ett 30 hp-arbete.

När du börjar bli klar

Presentation

5. När du är färdig med examensarbetet ska det presenteras vid ett seminarium.

Läser du följande kurser delas särskilda anvisningar ut av kursansvarig

  • GE6008 Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp
  • GE6019-GE6020 Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp (Geovetenskap på distans)
  • GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp
  • GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogram, 15 hp
  • GE6018 Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp

Läser du examensarbete i geovetenskap på distans gäller följande

  • Bokning av presentation görs i samråd med både din handledare och examinator. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator innan du kontaktar din examinator och bokar tid/lokal för presentation.
  • Din examinator kan behöva ditt examensarbete upp till 2 veckor för att hinna läsa ditt examensarbete. Kontakta därför även din examinator när du gör din anmälan för att få information när du senast ska skicka in din slutversion.
  • Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) bokas normalt inga presentationstillfällen.
  • Presentationslokal bokas av dig genom kontakt med lokaler@natgeo.su.se. Meddela ditt namn, kurs och uppsatstitel samt dag, tid och namn på handledare vid bokning.
  • Riktlinjer för presentationen Innan presentationen måste du som student själv kontrollera att tekniken fungerar. Ta t.ex. med egen adapter för Mac. Presentationen bör ta max 30 minuter och fördelas förslagsvis enligt följande: ca 20 min presentation samt tid för frågor

Inlämning av slutversion, arkivering och publicering i DiVA

6. Efter presentationen gör du de sista ändringarna efter påpekande från examinator och skickar iväg för arkivering till koordinator för examensarbeten, exjobb@natgeo.su.se (inom en månad från presentation). Uppsatsen bör skickas om en pdf-fil och vara formatterad enligt den uppsatsmall som SU-biblioteket tillhandahåller  SU-uppsatsmall (110 Kb) . Koordinator för examensarbeten kommer då att anpassa filen för arkivering, ex. genom att ge uppsatsen ett serienummer. Studenten får sedan tillbaka en pdf-fil som kan användas för tryck/utskrift av papperskopia, digital distribution eller för att ladda upp uppsatsen i DiVA.

Under perioder med hög arbetsbelastning kan svarstiden för arkivversioner av uppsatser uppgå till 1-2 månader.

7. Studenter har möjlighet att publicera sitt examensarbete i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Som student lägger du själv upp din arkivversion som du får av examensarbetskoordinatorn i DiVA.

8. Har du sedan samtliga kurser avslutade söker du examen via Ladok för studenter.

Kontaktpersoner

Koordinator för examensarbeten

Karin Persson
E-post exjobb@natgeo.su.se,
karin.persson@natgeo.su.se
Rum: T210 

Vice chefstudierektor

Björn Gunnarson
E-post: studierektor@natgeo.su.se
bjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Rum: T220