Kursvärderingssammanställning Kursrapport
Avancerad fjärranalys, 15 hp Avancerad fjärranalys, 15 hp
Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp
Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp
Geografi II, 30 hp Geografi II, 30 hp
Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp
Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15/30 hp Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15/30 hp
Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp GN Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp GN
Geografi, examensarbete, 15 hp GN Geografi, examensarbete, 15 hp GN
Geografiska informationssystem, 7,5 hp Geografiska informationssystem, 7,5 hp
Geovetenskap, examensarbete, 15 hp GN Geovetenskap, examensarbete, 15 hp GN
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 7,5 hp, distanskurs Geovetenskap - ämnesfördjupning, 7,5 hp, distanskurs
GIS och fjärranalys, 15 hp GIS och fjärranalys, 15 hp
Glaciologi, 7,5 hp Glaciologi, 7,5 hp
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp Ekologisk ekonomi, 7,5 hp
Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30/45 hp Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30/45 hp
Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp
Information och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp Information och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Internationell miljövård, 15 hp Internationell miljövård, 15 hp
Kartografi och kartdesign, 15 hp Kartografi och kartdesign, 15 hp
Kartografi och kartframställning, 15 hp Kartografi och kartframställning, 15 hp
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp
Kvartärgeologi, 7,5 hp Kvartärgeologi, 7,5 hp
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp Kvartär sedimentologi, 7,5 hp
Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp
Miljöetik, 7,5 hp Miljöetik, 7,5 hp
Miljökommunikation, 7,5 hp Miljökommunikation, 7,5 hp
Miljövård för biogeovetare, 10 hp Miljövård för biogeovetare, 10 hp
Miljövård och miljöarbete, 15 hp Miljövård och miljöarbete, 15 hp
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och presentationsteknink, 15 hp Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och presentationsteknink, 15 hp
Paleoglaciologi, 7,5 hp Paleoglaciologi, 7,5 hp
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Praktikkurs i miljövård, 15 hp AN Praktikkurs i miljövård, 15 hp
Praktikkurs i naturgeografi, 15 hp AN Praktikkurs i naturgeografi, 15 hp AN
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp
Svenska landskap I, 2,5 hp Svenska landskap I, 2,5 hp
Svenska landskap II, 2,5 hp Svenska landskap II, 2,5 hp
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp Tellus I - Naturgeografi, 15 hp
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp