Kursvärderingssammanställning Kursrapport

Geografi I, 30 hp

Geografi I, 30 hp

Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Geografi II, 30 hp

  • Mom 3. Globala processer

Geografi III, 30 hp

Geografi III, 30 hp
Geografi, examensarbete, 15 hp Geografi, examensarbete, 15 hp
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Geografiska informationssystem, 7,5 hp, distanskurs Geografiska informationssystem, 7,5 hp, distanskurs
Geomorfologi och jordartslära, 10 hp Geomorfologi och jordartslära, 10 hp
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp
Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp
Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp
Hållbar konsumtion, 7,5 hp Hållbar konsumtion, 7,5 hp
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp
Klimat och landskap, 15 hp Klimat och landskap, 15 hp
Klimat och samhälle, 15 hp Klimat och samhälle, 15 hp
Landskapsanalys, 20 hp Landskapsanalys, 20 hp
Landskapsekologi - teori och design, 15 hp Landskapsekologi - teori och design, 15 hp
Metoder i naturgeogafi och kvartärgeologi, 15 hp Metoder i naturgeogafi och kvartärgeologi, 15 hp
Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
Naturgeografi, 15 hp Naturgeografi, 15 hp
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp
Tellus I - naturgeografi, 15 hp Tellus I - naturgeografi, 15 hp
Tellus II - naturgeografi, 12,5 hp Tellus II - naturgeografi, 12,5 hp

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp

  • Period A-B
  • Period C-D
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
Trafik och miljö, 15 hp Trafik och miljö, 15 hp
Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp