Kursvärderingssammanställning Kursrapport
Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp Ekologisk ekonomi, 7,5 hp

Geografi I, 30 hp

Geografi I, 30 hp

Geografi II, 30 hp

Geografi II, 30 hp

Geografi III, 30 hp

Geografi III, 30 hp

Geografi, examensarbete, 15 hp Geografi, examensarbete, 15 hp
Geografi, examensarbete, 30/45/60 hp Geografi, examensarbete, 30/45/60 hp
Geovetenskap, examensarbete, 15 hp Geovetenskap, examensarbete, 15 hp
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 7,5 hp, distanskurs Geovetenskap - ämnes-fördjupning, 7,5 hp, distanskurs
GIS och fjärranalys, 15 hp GIS och fjärranalys, 15 hp
Glaciologi, 7,5 hp Glaciologi, 7,5 hp
Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp
Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp
Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp
Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp
Information och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp Information och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Internationell miljövård, 15 hp Internationell miljövård, 15 hp
Kartografi och kartdesign, 15 hp Kartografi och kartdesign, 15 hp
Kartografi och kartframställning, 15 hp Kartografi och kartframställning, 15 hp
Kvartära dateringsmetoder, 7,5 hp Kvartära dateringsmetoder, 7,5 hp
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp Kvartär sedimentologi, 7,5 hp
Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp
Miljöetik, 7,5 hp Miljöetik, 7,5 hp
Miljökommunikation, 7,5 hp Miljökommunikation, 7,5 hp
Miljö- och hälsoskydd, examensarbete, 30 hp Miljö- och hälsoskydd, examensarbete, 30 hp
Miljövård för biogeovetare, 10 hp Miljövård för biogeovetare, 10 hp
Miljövård och miljöarbete, 15 hp Miljövård och miljöarbete, 15 hp
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp Miljövård och samhällsplanering, 15 hp

Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp

Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp

Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och presentationsteknink, 15 hp Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och presentationsteknink, 15 hp
Paleoglaciologi, 7,5 hp Paleoglaciologi, 7,5 hp
Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri, 7,5 hp Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri, 7,5 hp
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp
Svenska landskap I, 2,5 hp Svenska landskap I, 2,5 hp
Svenska landskap II, 2,5 hp Svenska landskap II, 2,5 hp
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp Tellus I - Naturgeografi, 15 hp
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp