Litteraturlistor kommer från vårterminen 2020 läggas ut på kurssidor i utbildningskatalogen eftersom Mondo stänger februari 2020.

Behöver du veta vilken litteratur som gäller innan den aktuella litteraturlistan skickats ut kan du kontakta kursansvarig på kursen eller studentexpeditionen.

Deltaljerad information som inköpsställen, kostnad och litteraturhänvisningar finns ibland angivet på litteraturlistan som skickas ut.