Vi har flyttat studentexpeditionen för Kandidatprogram i geografi och ämneslärarkurser till Karin Persson och studentexpeditionen för Kandidatprogram i geovetenskap till Erik Hansson.

Erik Hansson

Kandidatprogram i biogeovetenskap, Kandidatprogram i geovetenskap och miljövårdskurser.

Masterprogram i miljövård och fysisk planering.

E-post: erik.hansson@natgeo.su.se
Rum: T333

Kerstin Hörnby

Geovetenskap (ej distanskurser), praktikkurser i naturgeografi, kvartärgeologi och geografi. 

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser samt Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat.

E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se
Rum: T331

Karin Persson

Kandidatprogram i geografi, kurser inom ämneslärarprogrammen och examensarbeten.

E-post: karin.persson@natgeo.su.se
Rum: T210 (Plan 2 i T-huset)

Lena Åkerblom

Hållbar samhällsutveckling och geovetenskap distanskurser

Masterprogram i landskapsekologi.

E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se
Rum: S308