Program och licenser som tillhandahålls genom Stockholms universitet: Programlicencer för studenter

Studenter vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ned digitala kartor för användning i GIS-program från Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Digitala kartdata som tillhandahålls genom Sveriges Lantbruksuniversitet: Digitala kartdata