Arbete & karriär

Alumni - våra tidigare studenter

Är du en tidigare student som läst vid vår institution? Eller är du en student som vill se exempel på vad våra studenter gör efter studierna?

Arbete & karriär vid Stockholms universitet

Som student vid Stockholms universitet har du tillgång till stöd, inspiration och nätverksmöjligheter som kan vara till stor nytta inför din framtida karriär.

Minna Severin

Geovetenskap!

Våra tidigare studenter berättar om sina nuvarande arbeten och sin utbildning

Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VII

Nu är den nya rapporten klar och det finns också en kort sammanfattning av ämnena vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, vid Naturvetenskapliga fakulteten under åren 2014–2017: Efter studierna VII - geo- och miljövetenskaper

Studie- och karriärvägledare vid institutionen

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 
Rum: S304

Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 46 87
Rum: T322

Postadress
Stockholms universitet,
Institutionen för naturgeografi,
Studievägledare, 106 91 Stockholm

Central studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet