Anmälan, antagning & registrering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
  4. Utbildning
  5. Anmälan, antagning & registrering

Anmälan

Gör anmälan i tid och glöm inte tacka ja till de kurser du blivit antagen till eller reservplacerad på efter urval 1.

Antagning

Antagningen till kurser och program sker i två steg.

Lediga studieplatser

All sen anmälan till våra utbildningar görs via antagning.se. Har vi stängt utbildningen för sen anmälan beror det på att kursen är översökt och därmed går det inte att välja kursen på antagning.se. Information om hur du gör en sen anmälan finns under Anmälan.

Registrering

Du som sökt till en kurs eller ett program får information via post om när och hur du ska registrera dig på utbildningen. Du måste vara registrerad på den kurs du ska läsa. Ska du läsa på ett program ska du dessutom vara registrerad på det programmet.

Kurs- och programutbud

Kurs- och programutbud höstterminen 2021

Anmälan stänger den 15 april och sen anmälan öppnar den 15 juli för kurser och program där det kan finnas lediga studieplatser.

Lärplattformar