Tarfala forskningsstation i Augusti 2021.
Tarfala forskningsstation i Augusti 2021. Foto: Per Holmlund.

Tarfalasidorna är under omarbetning.
En ny sida kommer att lanseras under våren 2022.

 

 

2021 års mätning av Sydtoppen gjordes 14 augusti

Den 14 augusti mättes Kebnekaises sydtopp till 2 094,6 meter över havet av forskare från Tarfala forskningsstation. Det är den lägsta höjden som har uppmätts sedan mätningarna startade på 1940-talet och nästan två meter lägre än motsvarande tid förra året.

I dalen finns fyra glaciärer varav Storglaciären är den mest kända och en av de mest studerade glaciärerna i världen. Tarfaladalen omfattar höjdintervallet mellan 800 och 2094,6 m.ö.h. och utgörs av en typiskt subarktisk högalpin miljö.

Tarfala forskningsstation hålls öppen från början av mars till början av maj, samt mellan slutet av juni och mitten av september.

Vi välkomnar forskare och akademiska kurser från olika ämnesområden och lärosäten, akademiska workshops och möten, samt studiebesök från grund- och gymnasieskolor.

För bokningaförfrågningar kontakta intendenten.