Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Skärmdump från nya webbplatsen

  Ny webbplats Centrum för tvåspråkighetsforskning 12/5

  Centrum för tvåspråkighetsforsknings lanserar en ny webbplats den 12 maj. Den kommer att få en layout, struktur och funktionalitet i linje vår huvudinstitution svenska och flerspråkighet och med Stockholms universitet.

  Om oss – vår forsknings- och utbildningsprofil

  Centrum för tvåspråkighetsforsknings forskningsområden inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer. Med andra ord täcker Centrets forskning psykolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska, sociolingvistiska och utbildnings- och undervisningsrelaterade  aspekter av flerspråkighet.

  Karta över Tornedalen i Sverige och Finland.

  Hur gick det till när finska blev till svenska i Tornedalen?

  Det var inte meningen att finskan, eller meänkieli, skulle utrotas från Tornedalen när assimileringspolitiken sattes in i slutet av 1800-talet. Tanken från statens håll var att en tvåspråkighet skulle leva kvar. Men effekten blev att svenskan tog över. Minoritet.se har träffat språkforskaren Kenneth Hyltenstam som berättar om språkbytesprocessen i Tornedalen.

  Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

  Språkprofessor: Tar 7–15 år att nå hög svenskanivå

  Allt högre krav ställs på invandrares svenskkunskaper – men att lära sig svenska är inget man gör i en handvändning. Det säger språkforskaren Niclas Abrahamsson som reder ut vilka faktorer som spelar in när man lär sig ett nytt språk. Artikel i Svenska Dagbladet.

  Natalia Volvach

  Natalia Volvach tilldelas medel från forskarskolan till svensk-ukrainsk workshop

  Natalia Volvach tilldelas 50.250 kr till en svensk-ukrainsk workshop "Att bedriva forskning i turbulenta miljöer" från Humanistiska fakultetens forskarskolas resurs för kvalitetssäkrande verksamhet, Stockholms universitet. Grattis Natalia!

  Gula villan i Frescati. Foto Björn Dalin

  Svensk-ukrainsk workshop: CfP. Att bedriva forskning i turbulenta miljöer, 14–16/6

  Centrum för tvåspråkighetsforskning anordnar en svensk-ukrainsk workshop med en rad samtal och datasessioner med fokus på flerspråkighet i turbulenta miljöer. Workshoppen ges med stöd av Humanistiska fakultetens forskarskola vid Stockholms universitet.

  Juristernas hus (The Lawyers' House). Photo: Agneta Hollström

  Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/6

  Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Symposiet har blivit uppskjutet till den 17 juni 2022 (från 17 december 2021).

  NCB12

  Konferens The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12). 14–16/6 2023

  Konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism kommer att ges 14–16/6 2023.

  VT22 /spring22

  Välkommen till vårterminen 2022 (VT22)

  Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

  i

  Distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2022

  Vi återgår successivt till undervisning och examination på campus. Från och med den 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.