- Vi har sett fram emot det här länge. Det är av stor vikt att avdelningen sitter sammanhållet och har ändamålsenliga lokaler. Det är också positivt att vi kommer närmare andra centrala enheter inom förvaltningen för att underlätta samarbete och utbyta erfarenheter, säger ekonomichef Pia Grankvist.

- Hade det inte varit för den pågående pandemin hade vi bjudit in till inflyttningsfest!

Välkommen till Ekonomiavdelningen i A-huset plan 4, Södra huset!
 
Vi packar upp för fullt!