Informationsmaterial och lathundar

Frånvarohantering i Raindance (876 Kb)

Rapporter i Raindance

Beräkna och följa upp samfinansiering

Information och lathundar om SUHF-modellen och fördelningar

Information och lathundar om Projekt

Behörigheter och attester

Utbildningsmaterial

Utbildning för prefekter/motsvarande i Raindance

Utbildningsmaterial för prefekter och motsv i Raindance (2726 Kb)

E-handelsportalen

Kontera beställning (161 Kb)

Choose a coding template (53 Kb)

Kundreskontraportalen

Utbildningsmaterial Kundreskontraportalen (1409 Kb)

Leverantörsreskontraportalen

Introduktion till den nya Leverantörskontraportalen (LRP)

Utbildningsmaterial till Leverantörsreskontraportalen (1433 Kb)

Anläggningsmodulen

Utbildningsmaterial Anläggningsmodulen (1278 Kb)

Navigera till anläggningsregistret (626 Kb)

Gamla och nya anläggnings- och avskrivningstyper (120 Kb)

Projektmodulen

Utbildningsmaterial till Projektmodulen (1251 Kb)

Bokföringsportalen

Utbildningsmaterial till Bokföringsportalen (1036 Kb)

Uppföljningsmodulen

Utbildningsmaterial Uppföljningsmodulen (823 Kb)

Stöldbegärliga förbrukningsinventarier (SFI)

Instruktion SFI uppdaterad 2022-06-17 (1923 Kb)

Intrastatrapportering

Lathund intrastatrapportering (399 Kb)