Om de obligatoriska dimensionerna i redovisningsplanen inte är tillräckliga för ert uppföljningsbehov så finns ytterligare en dimension i redovisningsplanen ”Fri”. Dimensionen Fri beslutar institutionerna själva om, hur och när den ska användas.

Det är viktigt att komma ihåg att dimensionen endast är tillämpbar på resultatkonton. Det innebär att det inte kommer att finnas några ingående balanser på koddelen Fri utan avser enbart uppföljning per år. Det kommer inte heller finnas några kodkompletteringar eller sambandskontroller kopplade till koddelen.

Vi rekommenderar inte att använda dimensionen Fri initialt när vi driftsätter det nya ekonomisystemet, med undantag från vissa förvaltningsavdelningar.