Arbete pågår med att sätta upp regler för dimensionen Individ.