Beskrivning

De statliga redovisningsprinciperna kräver att samtliga intäkter kopplas samman utifrån vem som finansierat verksamheten. För att möta kravet finns det i universitetets redovisningsplan koder för de olika finansiärerna.

Förändringar i den nya redovisningsplanen

Dimensionen Finansiär kommer inte att förändras till sin struktur. Däremot kan vissa finansiärskoder tillkomma eller falla bort.