Projekttyper och kontering

I excel-filen nedan beskrivs projekttyper som kommer att finnas från och med 2022 mer detaljerat.

Projekttyper 2022 (excel) (13 Kb)

Nedan finns bilder och exempel på kontering på olika projekttyper från informationsmöten om projekt som vi genomfört under december 2021. Excelfilen som visar exempel för kontering av olika projekttyper uppdaterades 21 december. Ändringen består i att konto för finansiering av OH-kostnader har ändrats från ett intäktskonto till ett kostnadskonto (händelse 5 i filen).

Informationsmöte om projekt december 2021 (2345 Kb)

Exempel kontering olika projekttyper uppdaterad 2021-12-21 (excel) (34 Kb)