Beskrivning

Dimensionen konto klassificerar olika typer av ekonomiska händelser, t.ex. bidragsinbetalningar eller inköp av kontorsmaterial och är obligatorisk vid extern rapportering, främst till statsredovisningen och årsredovisningen.
Kontoplanen är en förteckning av alla konton.

Förändringar i den nya redovisningsplanen

Dimensionen Konto kommer inte att förändras till sin struktur. Däremot kan vissa konton tillkomma eller falla bort.

Kontoplanen uppdateras för att följa Ekonomistyrningsverkets baskontoplan och uppdateringar i kontoplanen kommer att implementeras i det nya ekonomisystemet.

Universitetets kontoplan finns på följande länk: Kontoplan