Översynsprojektet

Svar på internremiss

I huvudsak instämmer de svarande remissinstanserna i de identifierade prioriterade utvecklingsområdena och målsättningarna som framkommit under översynen och som beskrivs i internremissen. Svarsfrekvensen var 90 procent och många remissinstanserna kommenterade även remissen, framför allt i form av förstärkningar av antingen vissa specifika utvecklingsområden eller av remissen och projektet generellt. Internremissen ställdes till prefekter/motsvarande och avdelningschefer inom förvaltningen med kopia till administrativa chefer. 

Workshop i Ekonomiprojektet

Arbetssätt i översynsprojektet

Projektet kartlägger och utvärderar det ekonomiadministrativa arbetet i dialog med medarbetare inom universitetet från lokalt och centralt verksamhetsstöd i arbets- och referensgrupper. 

En förutsättning för projektet är att medarbetare inom hela universitetet ges möjlighet att medverka i projektet och bidra med kunskap och erfarenheter för att identifiera behov av utveckling.

Medverkande i översynen

Översynsprojektet leds av en stygrupp, projektägare och två projektledare. Sammanlagt uppgår antalet medverkande i arbets- och referensgrupper till cirka 60 medarbetare från både det lokala (cirka 60 procent) och det centrala verksamhetsstödet (cirka 40 procent).  

Bakgrund till översynen

Universitetets ekonomisystem och redovisningsplan infördes i början av 90-talet. Ekonomisystemet kommer inom några år inte längre att underhållas av nuvarande systemleverantör.

Därför behöver ett nytt ekonomisystem implementeras vilket förutsätter en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadministrativa system.

PROJEKTLEDNING ÖVERSYNSPROJEKTET

Karolina Pihlblad, projektledare
karolina.pihlblad@su.se

Linda Hedström, bitr. projektledare
linda.hedstrom@su.se