Mallar direktupphandling

Här hittar du de mallar och blanketter som ska användas i de direktupphandlingar som verksamheterna själva ansvarar för, det vill säga direktupphandlingar under 700 000 kr.

Anmäl alltid behov av upphandling över 100 000 kr till Inköps- och upphandlingssektionen via Serviceportalen innan upphandlingen påbörjas.

The templates are also available in English.

Läs mer om process och handlingar i ’Att genomföra direktupphandling’ eller ’How to conduct a direct award procurement’.

Du kan också vända dig till Inköps- och upphandlingssektionen via Serviceportalen för råd och stöd.

Beställning av upphandling (även direktupphandling) värde över 100 000 SEK

Requirement of procurement/call-off (also direct procurement) value over 100 000 SEK


Svenska

Engelska/English

 

Inhämtande av skatteuppgifter m.m från Skatteverket (extern länk)
Dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet