Inköps- och upphandlingspolicy och Regler för inköp och upphandling återfinns i Universitetets regelbok.