Polopoly

Om Polopoly

Polopoly är det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget som är tillgängligt utan kostnad för alla enheter inom Stockholms universitet.

SUs webb i nya mallar

På den här sidan hittar du information om kring struktur, innehåll och uppdelning av nya webben, webborganisation och nya arbetssätt, och hur uppbyggnadsfasen sker i steg med utrullning av utbildningar i takt med utveckling av nya mallar.

Utbildningar

Utbildningar i gamla och nya mallar, den digitala utbildningskatalogen och forskningskatalogen.

Utveckling och releaser Polopoly

Planerad utveckling och genomförda releaser för Polopoly på Stockholms universitet.

Projekt Webb2021

Stockholms universitets externa webbplatser kommer att förnyas och förbättras. Det kommer att innebära ett stort förändringsarbete för många inblandade då innehåll och struktur på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och omarbetas.

Läs mer på su.se/webb2021

Kontakt

Felanmälan, supportärenden eller intresseanmälan Polopoly: Serviceportalen

Puff manual för profilsidor
Webb2021