Beskrivning av tjänsten

Tjänsten centraliserad iPad ger minskad administration ute i verksamheten, ökad kontroll av enheter samt en ökad säkerhet (fjärrlåsning).

Vad är nyttan med tjänsten?

 • Skapa kontroll över iPad´s (säkerhet)
 • Skapa förutsättningar för att arbeta mer kostnadseffektivt med programvaror samt reducera risken för onödiga kostnader
 • Skapa förutsättningar för att arbeta mer kostnadseffektivt med hårdvaran, ominstallationer m.m.
 • Genom ett mer automatiserat arbetssätt när det gäller hantering av iPad´s så minimeras manuellt tidskrävande arbete.

Målgrupp

Institutioner och förvaltningsavdelningar inom Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

En centraliserad iPad tjänst innefattar följande:

 • Tillgång till verktyget Jamf Pro (användargränssnitt för hantering av iPad's) via en webbaserad tjänst 
 • Förbestämda PreStage Enrollments ingår (förkonfigurerade inställningar som underlättar vid första uppstart/ominstallation av iPad's)
 • Möjlighet att se institutionens iPad's (antal, innehåll m.m.)
 • En utbildning i verktyget Jamf Pro (4h)
 • Rådgivning och stöd kring verktyget

Vad kan ansvarig på institution/enhet göra i tjänsten:

 • Ominstallation av iPad's 

Vem ansvarar för vad (institution/enhet/IT-avdelningen)?          

 IT-avdelningens ansvar:

 • MDM (Mobile device management) server. IT-avdelningen ansvarar för om och när en uppgradering av MDM-servern ska göras.
 • MDM-licenser
 •  Från DEP/Apple School Manager koppla till MDM.
 • I MDM koppla till PreStage Enrollments (mall).

Ansvarig på institution/enhet:

 • iPad/iPhone är kopplade till SU-DEP (iPad är inköpt med DEP).
 • Hårdvaran (även om hårdvaran går sönder).
 • Köpa appar via VPP enligt licenskrav för respektive app.
 • Utsedd person ansvarar för att institutionens iPad är säker, t.ex. har den senaste versionen av iOS, gäller även de appar som är installerade på enheten.
 • Följa checklistor innan felanmälan.

Vilka krav ställer IT-avdelningen på verksamheten?

 • Institutionsägd VPP (Volume purchase program) konto
 • Baskunskap och förståelse för MDM. Vetskap om vad MDM (Mobile Device Management) är vilken nytta din institution kan ha av det
 • Vetskap om vad DEP (Device Enrollment Program) är (DEP är ett sätt att för organisationer och företag att strömlinjeformat och snabbt kunna koppla företagsägda datorer och enheter iPad/iPhone till organisationens MDM)
 • Kunskap om din organisations behov gällande MDM
 • Ansvarig person ska ha gått en introduktion i verktyget (tidsåtgång 4h)
 • Följa checklistor innan felanmälan
 • Inloggningen är personlig och förutsätter tillgång till ett universitetskonto

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen där artiklar, guider samt utbildningsinformation publiceras som hjälp vid problem med vanliga situationer som t.ex:

 • Tillgång till verktyget
 • Behörighetshantering
 • Hantering av appar
 • Hantering av iPad's
 • Felsökning av iPad's 

Vid problem av allvarlig eller komplicerad karaktär hänvisar Helpdesk vidare till systemspecialister inom IT-avdelningens infrastruktursektion.

Tilläggstjänster

 • Nya konfigurationsprofiler (Configuration Profiles)
 • Nya konfigurationer av PreStage Enrollments
 • Utökad utbildning (innehåll samt extra deltagare på grundutbildningen)

Nya mallar "Configuration Profiles" kan skapas i efterhand mot en beställning i Serviceportalen. Kostnaden för detta inklusive tidsuppskattning specificeras i en offert.

Ett utbildningstillfälle för tre personer från varje instituton/enhet ingår i uppstartskostnaden. För utbildning utöver detta förbehåller sig IT-avdelningen att lämna en offert. Max deltagande per utbildningstillfälle är fem personer.

Beställning och leverans

Prefekt/motsvarande ska utse en person som är ansvarig för tjänsten och som får behörighet att göra beställningar i tjänsten.

Beställning av tjänsten görs av behörig beställare via Serviceportalen (använd formuläret IT-avdelningen ospecificerat).

Priser

400 sek/enhet/år

Förändringar av prislistan kan genomföras beroende på omvärldshändelser

Vad ingår inte

Följande ingår inte i IT-avdelningens ansvar:

 • Driftstörningar som orsakas av att 3:e part (t ex. Jamf Pro, Apple) gör förändringar i sin mjuk- eller hårdvara.
 • Frågor om handhavande av enheter.
 • För att säkerställa tjänsten förbehåller sig IT-avdelningen att löpande specificera kraven på hårdvaran.
 • Ansvar gällande appar som inte fungerar med den senaste versionen av iOS.

Miljöfördelar

 • Återanvändning blir möjlig eftersom en låst enhet kan låsas upp.
 • Samma enhet kan användas av flera personer samt för olika ändamål
 • Fleranvändarfunktionalitet - flera användare utnyttjar samma enhet med olika konton

Viktigt att veta om tjänsten

 • Användarna måste förnya sina certifikat, ansvaret för detta ligger på certifikatansvarig på institutionen/enheten
 • Planerade avbrott i tjänsten meddelas genom sedvanlig driftinformation i förväg.

Information om tjänsten

 • Tjänsten förutsätter att enheterna (iPad's) har åtkomst till internet.
 • Beroende på nätverkskoppling kan ytterligare kostnader tillkomma kopplat till andra telefonitjänster.
 • Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen