IT-access

IT-access

IT-access är bastjänsten för IT för universitetets medarbetare. IT-accessavgiften räknas ut årligen baserat på antal anställda enligt fastslagna beräkningskriterier och avgiften debiteras tertialvis, i april, augusti och december.

IT-accessavgiften 2022

IT-access är bastjänsten för IT på Stockholms universitet. IT-accessavgift höjs med 23% från den 1 januari 2022.

Vad ingår i IT-access?

IT-access är bastjänsten för IT för universitetets medarbetare. Här finns en lista på alla tjänster som ingår i universitetets IT-access.

Vanliga frågor och svar om IT-access

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om IT-access, bastjänsten för IT på Stockholms universitet.

IT-access - beräkningskriterier

Här framgår kriterier för beräkning av IT-accesstjänstens personkomponent med tre prisnivåer.

Kontakt

IT-avdelningen

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk