Nyheter

Försenade svar från licensfunktionen

Licensfunktionen har varit underbemannad under en tid vilket har lett till fördröjningar när det gäller att svara på ärenden. Nu finns en person på plats på licensfunktionen och de mest akuta ärendena är hanterade och övriga ärenden kommer betas av i tur och ordning. IT-avdelningen beklagar förseningarna och hoppas på förståelse för att det kan ta lite extra tid under ännu en tid.

Nyheter om licenser och program

Här hittar du aktuella nyheter inom området programvarulicenser.