Nedan följer en kort sammanställning över vilken information du hittar här på Programvarusidan. Har du kommentarer på innehållet på Programvarusidan eller önskemål om saknad information klicka här för att skicka epost.

För licensansvariga

Informationen här är riktad till dig som är licensansvarig.

Dokumentation

Ett antal dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra bland annat de regler och villkor som är förenat med programvaror och programvarulicenser. Här finner du en programvarukatalog som ska ses som ett referensmaterial för att söka information om specifika programvaror.

Du finner även dokument kopplat till de roller och funktioner som hanterar eller använder programvaror inom SU på ett eller annat sätt.

Nyheter

Här publiceras nyheter gällande programvaror och programvarulicenser. Möjlighet till RSS finns och vi rekommenderar att du aktiverar detta för att säkerställa att du inte missar någon nyhet eller annan viktig information.

Programvaror (arbetsdator)

Här finns information om de vanligast förekommande programvarorna som du har tillgång till som medarbetare på SU.

Programvaror (privatdator)

I vissa fall erbjuder även leverantören möjlighet till hemanvändning. Här kan du läsa mer om vilka programvaror detta gäller samt vilka krav och villkor som är förenat med detta. För ansökan om hemanvändningslicenser, se menyvalet Formulär.

Formulär

Om du vill ansöka om programvaror för hemanvändning; programvaror för installation på en andra dator; eller om du som både anställd och student vill ansöka om studentprogramvaror, finner du här information om vilka programvaror som detta avser samt de formulär som ska användas vid ansökan.