Säkerhet

Oegentligheter, brott, missförhållanden

Visselblåsa

Du har två möjligheter att visselblåsa, via telefon eller via SU:s visselblåsarfunktion. Rapporter hanteras av extern leverantör och du avgör om du vill vara anonym.
Rapportera via telefon:
077-140 16 36
Rapportera via webben: 
SU:s visselblåsarfunktion

Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering

SAMIR

Universitetets system för anmälan om brott, incidenter, tillbud, arbetsskada eller miljöavvikelser. Svar/bekräftelse på din anmälan kommer via e-post.

Säkerhet och informationssäkerhet

Nellie Grenius, säkerhetschef, Fastighetsavdelningen

e-post: nellie.grenius@su.se

Stefan Kvarnerås, informationssäkerhetschef, IT-avdelningen

e-post: stefan.kvarneras@su.se