Doktorandmobilitet

Photo by Green Chameleon on Unsplash

Utbytesmöjligheter för doktorander

Doktorander har många möjligheter att delta i utbyten. De räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper. Mobiliteter som utförs inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Photo by NESA by Makers on Unsplash

Att ta emot en doktorand

Doktorander räknas både som student och personal och tillhör därför båda dessa grupper.