Chefs- & ledarskap

Kontakt

Personalavdelningen
Claes Strandlund, tfn 16 20 57, claes.strandlund@su.se

Broschyr Chefspolicy vid Stockholms universitet

I den här broschyren beskrivs de tre övergripande uppdrag som varje chef vid Stockholms universitet har samt de fem förmågor varje chef ska sträva efter att behärska.