Hjälp med översättning eller språkgranskning

  • Universitetet har upphandlade leverantörer för översättning och språkgranskning; för information se Leverantörer 
  • För en lista 

Hjälp med teckenspråkstolkning och undertextning

Kompetensutveckling

Hit kan du som lärare hänvisa dina studenter

Ordlistor och terminologi