Utbildningar i informationssäkerhet

Det finns ett par utbildningar i informationssäkerhet. IT-avdelningen håller på och ser över dessa utbildningar och återkommer med mer information så fort som möjligt.

Informationssäkerhet för anställda

Informationssäkerhetsfunktionen har tagit fram ett träningsprogram i informationssäkerhet för alla som arbetar vid universitetet. Programmet består av totalt tolv avsnitt som berör allt från tips kring lösenord till hur du skyddar dig mot skadlig kod samt fyra snabba tester för att du ska få sätta dina nyvunna kunskaper på prov. När du har registrerat din e-postadress skickas en länk till varje avsnitt med en veckas mellanrum i totalt 16 veckor, det finns inga krav på att du genomför avsnitten när de levereras – du kan när som helst gå tillbaka och genomföra avsnitten vid ett senare tillfälle.

Anmäl dig till programmet här

Grundläggande kurs GDPR

Informationssäkerhetsfunktionen har tagit fram en kurs om GDPR för alla som arbetar vid universitetet. Du hittar länk till kursen på universitetets sida om dataskyddsförordningen.

 

OBS! Du måste vara uppkopplad med VPN för att kunna ansluta till kurserna! 

Anslut säkert till universitetets nätverk via fjärranslutning/VPN