Utbildningar i informationssäkerhet

IT-avdelningen håller på och ser över utbildningarna i informations-, IT-säkerhet och GDPR och återkommer med mer information så fort som möjligt.