Miljö

Utbildningar inom systematiskt miljöarbete

Utbildningarna i systematiskt miljöarbete syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om hur du kan minska din påverkan på miljön i det dagliga arbetet. Vidare vad ett systematiskt miljöarbete innebär för institutioner och avdelningar.

Kontakt

Miljörådet och Team miljö

E-post: miljo@su.se