Undervisning

Utbildning för lärare och undervisande personal

Kompetensutveckling för dig som undervisar vid Stockholms universitet ges av Centrum för universitetslärarutbildning och Stockholms universitetsbibliotek.

Centrum för universitetslärarutbildning

kontakt

Biblioteket

E-post: kursbokning@sub.su.se
Webb: su.se/biblioteket

Centrum för universitetslärarutbildning
E-post: ceul@su.se
Webb: www.su.se/ceul