Studieadministration

Utbildningar inom studieadministration

Utbildning i systemen LADOK, SISU, NyA-webben och TimeEdit utförs av Studentavdelningen och Fastighetsavdelningen. Torsdagskonferenserna är fortbildning för studie- och karriärvägledare och andra studieadministratörer och anordnas av Studentavdelningen.

kontakt

Ladok/SISU
E-post: ladok@su.se

TimeEdit
E-post: timeedit.support@su.se