Kommunikation

Utbildningar och kompetensutveckling i kommunikation

Det finns ett antal kurser som alla kommunikatörer på SU behöver gå, ytterligare några som är obligatoriska för huvudredaktörer på institutioner och webbredaktörer inom förvaltningen. Och ett antal kurser för dig som vill utvecklas ytterligare. Dessutom erbjuder vi ett par utbildningar som riktar sig till forskare och chefer inom kärnverksamheten.

Kontakt

Utbildningar och kompetensutveckling i kommunikation

Här finns internutbildningar för alla medarbetare som, tillfälligt eller kontinuerligt, behöver arbeta med intern och extern kommunikation.