----------------

OBS! Medlemsavgiften är justerad till 1500 kr/år och gäller från och med den 1 juli 2022. Läs mer om beslutet.

----------------

Bid från SU:s personalgym som visar träningsmaskiner och -utrustning i lokalen.

Öppettider

kl. 06:30–19:00 vardagar (måndag–fredag).

Helger stängt (samma som övriga universitetet).

OBS! Senaste tid för inpassering är kl 18:30. 

Vänligen avsluta din träning och lämna lokalen senast kl 19:00.

Regler i personalgymmet

För allas trevnad finns några enkla regler gällande personalgymmet:

  • Stanna hemma vid minsta symptom av sjukdom
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna före och efter träning (använd handdesinfektion vid behov)
  • Undvik trängsel, planera om möjligt din träning till tider när det är få personer på plats i gymmet
  • Boka gärna genomgång med instruktör
  • Torka alltid av maskiner, vikter, dynor och annan gymutrustning före och efter användning
  • Använd alltid rena träningsskor samt träningskläder
  • Sätt tillbaka vikter och utrustning m.m. på plats

Personlig tränare

Två dagar i veckan kommer det att finnas en professionell personlig tränare (PT) på plats i gymmet (1 timme/tillfälle: måndagar kl. 10:00–11:00, onsdagar kl. 14:00–15:00). Du som är medlem i SU-personalgym får möjlighet till genomgång av träningsutrustning, -teknik, -konsultation eller att helt enkelt bara ställa en fråga om din träning.

Kostnad – Betala i Servicecenter

Betalning av ditt gymmedlemskap görs på plats i Servicecenter Södra eller Albano. OBS! Endast kortbetalning. Du betalar för ett årskort eller halvårskort.

Priser: 1 500 kr/år eller 750 kr/halvår (Helårskort: 1 januari–31 december, Halvårskort: 1 januari–30 juni eller 1 juli–31 december). Vid betalning får du ett kassakvitto som du sen redovisar i Primula till din institution och får ersättning på samma sätt som för andra friskvårdkvitton. 

Innan du kommer till Servicecenter

Du behöver fylla i och skriva ut ett friskvårdsintyg (se bifogad fil nedan) innan du kommer till Servicecenter och betalar. Personal i Servicecenter signerar intyget på plats och du använder det sedan tillsammans med kassakvittot för att begära friskvårdsersättning. Kom ihåg att ta med dig legitimation och ditt SU-passerkort. När du har betalat aktiverar vi ditt passerkort för tillträde till gymmet.

Mer information om friskvård vid Stockholms universitet eller registrera/redovisa kvitton för friskvårdsbidrag i Primula >>

Felanmälan

Du kan göra en felanmälan angående gymmet på flera olika sätt. 

Bild_ikon_person som håller skivstång ovanför huvudet

Lycka till med din träning!